TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT CỦA BÁC SĨ FUKAYA VỀ CAI NGHIỆN CORTICOID

02/04/2020 18:33

TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT CỦA BÁC SĨ FUKAYA VỀ CAI NGHIỆN CORTICOID

CÁC BÀI VIẾT QUAN TRỌNG NHẤT CẦN ĐỌC:

Bài 6: Tại sao lại là serum Hyaluronic Acid phân tử 100k Dalton: 

Bài 1: Cảnh báo của bác sĩ Kligman: 

Bài 2: Giả thiết về sự phá vỡ biểu bì (gây ra bởi Corticoid bôi ngoài da): 

Bài 11: Tiến trình da liễu theo thời gian: 

Bài 12: Phân loại phát ban trong quá trình cai nghiện Steroid: 

Bài 19: Sự tham gia của hệ thống miễn dịch: 

Bài 23: Thông điệp của bác sĩ Sneddon: 

Bài 27: Nghiên cứu việc hạn chế bùng phát phần 1: 

Bài 28: Nghiên cứu việc hạn chế bùng phát phần 2: 

Bài 29: Nghiên cứu việc hạn chế bùng phát phần 3: 

Bài 30: Sử dụng Tar Coal - Hắc ín trong cai nghiện Corticoid phần 1: 

Bài 31: Sử dụng Tar Coal - Hắc ín trong cai nghiện Corticoid phần 2: 

Bài 32: Sử dụng Tar Coal - Hắc ín trong cai nghiện Corticoid phần 3: 

Dr. Fukaya Shop | Repair Your Skin | Skincare for sensitive ...

CÁC BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ:

SERIES 2: SERIES CÂU CHUYỆN CỦA BÁC SĨ FUKAYA TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH GIÚP CÁC BỆNH NHÂN CAI NGHIỆN CORTICOID (TSW)
 

Bài 1: Câu chuyện của tôi: 
Bài 2: Thế nào là nghiện Steroid dạng bôi (TSA)?
Bài 3: Kelly Palace và tổ chức cai nghiện Corticoid thế giới ITSAN: 
Bài 4: Hướng dẫn của AAD (Viện da liễu Hoa Kỳ) về điều trị viêm da cơ địa
Bài 6: Tại sao lại là serum Hyaluronic Acid phân tử 100k Dalton: 

SERIES 1: HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID GÂY RA
Bài 1: Cảnh báo của bác sĩ Kligman: 
Bài 2: Giả thiết về sự phá vỡ biểu bì (gây ra bởi Corticoid bôi ngoài da): 
Bài 3: Tình hình dùng Steroid tại Nhật Bản và các báo cáo về tình trạng nghiện Steroid: 
Bài 4: Tình hình dùng Steroid tại Nhật Bản và các báo cáo về tình trạng nghiên Steroid (Tiếp theo): 
Bài 5: Cold Turkey - Cai nghiện lập tức – Ngừng hoàn toàn (và đột ngột ngừng): 
Bài 6: Bác sĩ hỗ trợ cai nghiện Steroid tại Bevery Hills (Hoa Kỳ): 
Bài 7: Bác sĩ hỗ trợ cai nghiện Steroid tại Bevery Hills (Hoa Kỳ) Phần 2: 
Bài 8: Bác sĩ hỗ trợ cai nghiện Steroid tại Bevery Hills (Hoa Kỳ) Phần 3: 
Bài 9: Thuyết thứ 2 về phá vỡ màng bảo vệ da của bác sĩ Cork: 
Bài 10: Kết quả của 6 tuần dùng kem Dermovate lên da khỏe mạnh: ( Demovate chứa clobetasol propionate 0.05% là 1 dạng Steroid bôi da mạnh): 
Bài 11: Tiến trình da liễu theo thời gian: 
Bài 12: Phân loại phát ban trong quá trình cai nghiện Steroid: 
Bài 13: Phản ứng kém với TCS – Viêm da tiếp xúc? 
Bài 14: Phản ứng kém – Kháng Steroid: 
Bài 15: Bi kịch của Tachyphylaxis (Sự miễn dịch nhanh): 
Bài 16: Bệnh nhân từ chối dùng Steroid nhưng không liên quan gì đến các phương tiện truyền thông cảnh báo – mà từ chính kinh nghiệm của họ: 
Bài 17: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân viêm da cơ địa: 
Bài 18: Thí nghiệm của tiến sĩ Kao: Thấm, bảo vệ, cân bằng nội môi: 
Bài 19: Sự tham gia của hệ thống miễn dịch: 
Bài 20: Th2 Cytokine Storm: 
Bài 21: Điều trị chiếu tia UVB và quá trình Rebound: 
Bài 22: Các phê phán đối lập: 
Bài 23: Thông điệp của bác sĩ Sneddon: 
Bài 24: Phương pháp trị liệu của bác sĩ Tamaki: 
Bài 25: Sự phát triển của NF-kB Decoy: 
Bài 26: Mô hình thí nghiệm nghiện Steroid trên chuột: 
Bài 27: Nghiên cứu việc hạn chế bùng phát phần 1: 
Bài 28: Nghiên cứu việc hạn chế bùng phát phần 2: 
Bài 29: Nghiên cứu việc hạn chế bùng phát phần 3: 
Bài 30: Sử dụng Tar Coal - Hắc ín trong cai nghiện Corticoid phần 1: 
Bài 31: Sử dụng Tar Coal - Hắc ín trong cai nghiện Corticoid phần 2: 
Bài 32: Sử dụng Tar Coal - Hắc ín trong cai nghiện Corticoid phần 3: 
Bài 33: Tiếp cận bệnh gây ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau (ở bài này là mạt bụi - dust mite): 
Bài 34: Hướng dẫn y khoa và việc kiện tụng (Kiện các bác sĩ và kiện người làm ra hướng dẫn y khoa): 
Bài 35: Corticoid không hiệu quả trong việc phòng bệnh: