CHƯƠNG 11: TIẾN TRÌNH DA LIỄU THEO THỜI GIAN

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 10: KẾT QUẢ CỦA 6 TUẦN DÙNG KEM DERMOVATE LÊN DA KHỎE MẠNH ( Demovate chứa clobetasol propion

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 9: THUYẾT THỨ 2 VỀ PHÁ VỠ MÀNG BẢO VỆ DA CỦA BÁC SĨ CORK

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 8: BÁC SĨ HỖ TRỢ CAI NGHIỆN STEROID TẠI BEVERY HILLS (P3)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 7: BÁC SĨ HỖ TRỢ CAI NGHIỆN STEROID TẠI BEVERY HILLS (P2)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 6: BÁC SĨ HỖ TRỢ CAI NGHIỆN STEROID TẠI BEVERY HILLS

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

PHẦN 5: COLD TURKEY (CAI NGHIỆN LẬP TỨC - NGỪNG HOÀN TOÀN)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

PHẦN 4: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG STEROID TẠI NHẬT BẢN VÀ CÁC BÁO CÁO VỀ TÌNH TRẠNG NGHIỆN STEROID (TIẾP THE

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

PHẦN 3: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG STEROID TẠI NHẬT BẢN VÀ CÁC BÁO CÁO VỀ TÌNH TRẠNG NGHIỆN STEROID

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

PHẦN 2: GIẢ THUYẾT VỀ SỰ PHÁ VỠ BIỂU BÌ (GÂY RA DO CORTICOID NGOÀI DA)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN