CHƯƠNG 31: HẮC ÍN (TAR) PHẦN 2

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu #tarcoal
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 30: HẮC ÍN (PHẦN 1): TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA GLYTEER – MỘT LOẠI HẮC ÍN

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu #tarcoal
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 29: NGHIÊN CỨU VIỆC HẠN CHẾ BÙNG PHÁT PHẦN 3

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 28: NGHIÊN CỨU VIỆC HẠN CHẾ BÙNG PHÁT PHẦN 2

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 27: NGHIÊN CỨU VIỆC HẠN CHẾ BÙNG PHÁT (PHẦN 1)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 26: MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM NGHIỆN STEROID TRÊN CHUỘT

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu

SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 25: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NF-κB DECOY

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 24: PHƯƠNG PHÁP "TRỊ LIỆU" CỦA DR.TAMAKI (ĐỌC HẾT CHƯƠNG, BẠN SẼ HIỂU TẠI SAO TÔI PHẢI ĐÓNG M

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 23: THÔNG ĐIỆP CỦA BÁC SĨ SNEDDON

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 22: CÁC CHỈ TRÍCH - PHẢN BIỆN MÃNH LIỆT

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN