ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA LOTION FUKAYA TRÊN CỘNG ĐỒNG ITSAN

Cộng đồng ITSAN rất thích sản phẩm này nhưng giá nó vẫn rất đắt nên không hợp lý để sử dụng lâu dài trong quá trình cai kem trộn.

SỰ HỒI PHỤC TỰ NHIÊN CỦA BỆNH VIÊM DA CƠ ĐỊA

Nghiên cứu về điều trị viêm da cơ địa không dùng Corticoid của bác sĩ Fukaya

TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT CỦA BÁC SĨ FUKAYA VỀ CAI NGHIỆN CORTICOID

ĐÂY LÀ BÀI CẦN ĐỌC TRƯỚC NHẤT TRONG SERIES CỦA FUKAYA

CHƯƠNG 6: TẠI SAO LẠI LÀ HYALURONIC ACID 100K DALTON - VIẾT TẮT LÀ HAIM

#fukaya #kienthuc #mangduoclieu
SERIES CÂU CHUYỆN CỦA BÁC SĨ FUKAYA TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH GIÚP CÁC BỆNH NHÂN CAI NGHIỆN CORTICOID (TSW)

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN CỦA AAD (Viện Da Liễu Hoa Kỳ) VỀ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA CƠ ĐỊA

#fukaya #kienthuc #mangduoclieu

SERIES CÂU CHUYỆN CỦA BÁC SĨ FUKAYA TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH GIÚP CÁC BỆNH NHÂN CAI NGHIỆN CORTICOID (TSW)

CHƯƠNG 3: KELLY PALACE VÀ TỔ CHỨC ITSAN (TỔ CHỨC CAI NGHIỆN CORTICOID THẾ GIỚI)

#fukaya #kienthuc #mangduoclieu #heliahuongnguyen
SERIES CÂU CHUYỆN CỦA BÁC SĨ FUKAYA TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH GIÚP CÁC BỆNH NHÂN CAI NGHIỆN CORTICOID (TSW)

CHƯƠNG 35: CORTICOID KHÔNG HIỆU QUẢ TRONG VIỆC PHÒNG BỆNH

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 34: HƯỚNG DẪN Y KHOA VÀ VIỆC KIỆN TỤNG (KIỆN CÁC BÁC SĨ - KIỆN NGƯỜI LÀM RA HƯỚNG DẪN Y TẾ)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 33: TIẾP CẬN BỆNH GÂY RA TỪ NHIỀU TÁC NHÂN KHÁC NHAU (Ở BÀI NÀY LÀ MẠT BỤI - DUST MITE)

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu #môi_trường_sống
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG 32: HẮC ÍN PHẦN 3

#Nhatban #kienthuc #mangduoclieu #tarcoal
SERIES HỘI CHỨNG VIÊM DA DO STEROID TẠI NHẬT BẢN